Att välja underhållssystem

Ett underhållssystem, även kallat CMMS eller Computerized Maintenance Management System, är en programvara som hjälper dig att planera, hantera och förbättra underhållet av maskiner och annan utrustning. Det är dock viktigt att välja ett datoriserat underhållssystem som passar verksamhetens behov.

Att välja underhållssystem

Här listar vi fyra frågor ni bör ställa er när ni väljer underhållssystem:

1. Är ni nöjda med nuvarande underhållsrutiner?

Hur ser era nuvarande underhållsrutiner ut och är ni nöjda med det? Om ni letar efter ett nytt underhållssystem så är ni förmodligen inte helt nöjda med er nuvarande lösning. Kanske behöver ni ett system som stödjer er nuvarande metod eller så kanske ni vill använda er av ett helt nytt. Det första steget i processen att välja ett underhållssystem är med andra ord att se över den nuvarande situationen och identifiera vad som måste förbättras.

2. Hur ser ert behov ut idag?

Ni bör även identifiera varför ni behöver ett underhållssystem och vad det ska användas till, exempelvis förebyggande underhåll, arbetsordrar, lager, felupptäckter eller liknande. Ett modernt underhållssystem gör det möjligt att göra rätt underhåll vid rätt tidpunkt, men det finns många olika system med fler funktioner. Vilket som passar er beror således på verksamhetens behov.

3. Vilken uppföljning vill ni ha i systemet?

Dagens digitala underhållssystem möjliggör avancerad uppföljning, men frågan är vad just er verksamhet behöver. Räcker det med uppföljning på maskinerna så att problem kan identifieras i rätt tid, eller behöver ni också kunna följa upp kostnader, dokumentation och varor? Behöver systemet ha stöd för att kunna hantera projekt, schemaläggning och annan typ av planeringsarbete?

4. Hur ser ert behov ut i framtiden?

Det är inte alltid så lätt att veta hur behovet kommer att se ut i framtiden, men det är viktigt att försöka göra en realistisk uppskattning inför valet av underhållssystem. Ett för enkelt system riskerar att behöva bytas ut när verksamheten växer och utvecklas. Ett system som är för avancerat riskerar att bli ineffektivt eftersom systemförvaltningen kan bli för betungande. Gå gärna igenom typiska arbetsflöden eller sannolika scenarion och välj underhållssystem utifrån det.