Förebyggande underhåll

Som företagare är det alltid ett mål att spara in på onödiga kostnader – eller borde åtminstone vara. Men det är viktigt att se skillnad på kostnader och investeringar. Att från början investera i ett driftsäkert och tekniskt funktionellt system, kan ofta innebära en högre initialkostnad. Väldigt snabbt betalas detta dock tillbaka i form av att allt fungerar som det ska. Med förebyggande underhåll undviker du verkligt onödiga kostnader som reparationer eller inköp av helt nya maskiner.

Vad är underhållsstrategi?

Enkelt förklarat är en underhållsstrategi ett sätt att planera verksamhetens underhållsarbete. Det inkluderar:

  • Planering
  • Budgetering
  • Prioritering
  • Utförande

Målet är att optimalt utnyttja de resurser som företaget har tillhanda. Med en välutvecklad underhållsstrategi får du möjligheten att fördela tid, arbetskraft och pengar på det som är absolut viktigast. Inte minst ger det dig också en klar överblick över vad detta kommer kosta. Du slipper tråkiga överraskningar och annat som kan orsaka problem och huvudvärk.

Olika typer av underhållsstrategier

Alla underhållsstrategier grundar sig i idén om att vara så förberedd som möjligt på både planerade driftstopp och underhållsarbeten, och eventuella oväntade kostnader. Med det sagt finns det olika strategier att tillämpa. Vissa branscher är mer känsliga för specifika områden. I branscher där tillstånd är en stor del av verksamheten exempelvis, kan det krävas en strategi som baseras på att inte fastna i pappersarbete och byråkrati som kan leda till långa väntetider.

En mer generell strategi är att fokusera på att förutse och förebygga problem på ett mer övergripande plan. En stor del av ett förebyggande underhåll är att planera in driftstopp och se till att alla i verksamheten både har stoppschemat tillgängligt, och förstår det. De saker som faktiskt går att planera från början är generellt prioritet. Det kan vara truckar och maskiner som bara behöver avhjälpande underhåll eller motorer som behöver kvartals- eller halvårsunderhåll. Med en smart underhållsstrategi som grund får du bäst förutsättningar att växa.