Vad är ett CMMS?

CMMS är en programvara som förbättrar underhållsarbetet hos organisationer. Programvaran gör det bland annat möjligt att lättare hantera underhåll, arbetsflöden, inventering och olika processer. Här kan du läsa mer om vad ett CMMS är för något och när det används.

Vad betyder CMMS?

CMMS är en förkortning av ”Computerized Maintenance Management System”. Ibland kallas det för EAM vilket är en förkortning för ”Enterprise Asset Management. Andra förkortningar som förekommer är UHS och MMS. På svenska kan det översättas till ett datoriserat underhållssystem.

När används CMMS?

CMMS är en programvara som är särskilt utformad för att stödja underhållsarbetet i en organisation. Underhållssystem av olika slag har använts under lång tid och utvecklas ständigt för att uppfylla kraven inom modern industri och produktion.

CMMS har många olika funktioner och kan användas till följande:

  • Planering & schemaläggning. CMMS planerar och organiserar kommande arbete. Systemet kan bland annat användas för att skicka påminnelser och försäkra så att inget underhåll glöms bort eller fördröjs. Genom inhämtad data från underhållssystemet är det lättare att identifiera olika delar i arbetsflödet och besluta om hur underhållet bör prioriteras i framtiden. Det underlättar för medarbetarna samtidigt som tillgångarna maximeras.
  • Lagerhållning och inventering. Systemet gör det möjligt att se vad som finns i lager och när nya produkter eller reservdelar måste beställas.
  • Felrapportering. Alla som använder systemet kan rapportera in fel vilket gör det möjligt att åtgärda problemet snabbt. Det minimerar stopptiderna och skapar ett effektivt underhållsarbete. Stopp i produktionen kan innebära stora kostnader och därför är CMMS även viktigt ur ett kostnadsperspektiv. Rätt underhåll vid rätt tillfälle minskar produktionsförlusterna.
  • Dokumenthantering. Systemet kan exempelvis hantera dokument angående maskiner och reparationer vilket säkerställer att alla reparationer sker på rätt sätt.

Ovanstående användningsområden skapar ett effektivare underhållsarbete som bidrar till ökad driftsäkerhet.

Vem har nytta av CMMS?

Alla organisationer, både små och stora, som vill optimera underhållsarbetet har nytta av CMMS. Framför allt organisationer med maskiner eller liknande tillgångar har nytta av ett digitalt underhållssystem.