Allt du behöver veta om underhållssystem

Det finns många fördelar med att använda ett underhållssystem. Det gör det möjligt att skaffa en överblick över tillgångar och bidrar till en säkrare produktion och lägre underhållskostnader. Här kan du läsa mer om vad ett underhållssystem är för något, vad man kan göra med det, dess fördelar samt vem som har nytta av den här typen av system.

Allt du behöver veta om underhållssystem

Vad är ett underhållssystem?

Ett underhållssystem är en programvara som gör det möjligt för verksamheter att planera och förbättra underhållet av maskiner, dokument och övrig utrustning. Med dagens moderna digitala underhållssystem samlas all information på ett ställe vilket gör det enklare att prioritera, planera och följa upp. Det gör det möjligt att göra rätt underhåll vid rätt tidpunkt vilket stärker driftsäkerheten och minskar produktionsförluster.

Ett underhållssystem förkortas ibland UHS, CMMS eller MMS. Det är ett system som företag och andra verksamheter använder för att systematisera och överblicka tillgångarna. Verksamhetens tillgångar avser i det avseendet maskiner och liknande utrustning, inte finansiella tillgångar.

Vad är ett underhållssystem?
Underhållssystem
underhållssystem
underhållssystem
underhållssystem

Vad kan man göra med ett underhållssystem?

Ett underhållssystem har flera olika funktioner och används för planering, analys och optimering av tillgångarna. Systemet har exempelvis funktioner för hantering av lager, felanmälningar, schemaläggning av åtgärder, arbetsfördelning, arbetsordrar med reservdelar, dokumenthantering och rapporter. Vill du veta mer om hur ett underhållssystem kan användas för att skapa kontroll över din verksamhet?

Läs mer

Därför ska du använda ett underhållssystem

Ett digitalt underhållssystem är mycket användbart inom verksamheter som vill optimera underhållsarbetet. Det finns många fördelar med att använda ett underhållssystem, vi listar några:

Kontakta oss
  • Bidrar till en säker arbetsmiljö med färre fel och störningar
  • Ger översikt över tillgångarna
  • Minskar produktionsförluster och underhållskostnader
  • Optimerar tillgångarna
  • Stärker driftsäkerheten
  • Förbättrar logistik, inköpsprocessen och lagerhållningen

Vem behöver ett underhållssystem?

Både stora och små verksamheter med tillgångar i form av maskiner och liknande utrustning har stor nytta av ett underhållssystem.

Kontakta oss

Prediktivt Underhåll: Effektivitet och Innovation inom Underhållssystem

Inom den snabbt framväxande sfären av underhållssystem spelar prediktivt underhåll en avgörande roll i att transformera traditionella metoder och maximera effektiviteten. Den här artikeln kommer att utforska viktiga aspekter av prediktivt underhåll och dess inverkan på underhållssystem, samtidigt som vi granskar dess fördelar och den roll det spelar i dagens teknologidrivna samhälle. Vad är Prediktivt…

Continue Reading

Allt om tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll är en underhållsstrategi där organisationer övervakar sin utrustning i realtid för att få en indikation på när ett underhållsbehov är på väg att uppstå. Istället för att följa en schemalagd underhållsplan, kan tillståndsbaserat underhåll hjälpa till att identifiera problem i ett tidigt skede och fokusera resurserna på de områden där det är mest…

Continue Reading

Underhållsprogram – Läs detta innan du skaffar ett

Ett underhållssystem kan användas för en mängd olika saker, men den gemensamma nämnaren är att det underlättar kontrollen av systemet. Programvaran arbetar förebyggande och effektiviserar schemaläggningar så att underhåll utförs regelbundet. På så sätt går det att säkerställa korrekt drift vad gäller utrustning och anläggningar i olika sorters verksamheter. Hitta rätt underhållsprogram Det finns många…

Continue Reading

Förebyggande underhåll

Som företagare är det alltid ett mål att spara in på onödiga kostnader – eller borde åtminstone vara. Men det är viktigt att se skillnad på kostnader och investeringar. Att från början investera i ett driftsäkert och tekniskt funktionellt system, kan ofta innebära en högre initialkostnad. Väldigt snabbt betalas detta dock tillbaka i form av…

Continue Reading

Vad är en underhållsstrategi?

Med en bra underhållsstrategi får du bättre kontroll över verksamhetens prioriteringar samt planeringen och utförandet av underhållet. Genom att välja strategi väljer du hur de ovan nämnda stegen ska se ut. För att få en god förståelse för vad en underhållsstrategi är bör man dock förstå vad ett underhållssystem är. Vad är ett underhållssystem? Driftsäkerhet…

Continue Reading

Vad är underhållsplanering

Underhållsplanering innebär i grunden att information om ett uppkommande underhållsarbete ska finnas klart och tillgängligt för alla berörda parter innan arbetet utförs. Syftet är att undvika tidsspill, slöseri med resurser och frustration. Med andra ord: Mindre tid till att reda ut onödiga missförstånd – mer tid till själva underhållsarbetet. De primära aspekter som omfattas av…

Continue Reading