Gratis underhållssystem?

Gratis underhållssystem – finns det? För att ge ett rättvist svar på den frågan så krävs ett längre svar. För visst kan du skapa ett eget underhållssystem genom att jobba i Excel och liknande, men då går du miste om många av fördelarna som ett riktigt underhållssystem ger. Här kan du läsa mer om gratis underhållssystem och varför det oftast är bäst att välja ett professionellt underhållssystem.

Finns det gratis underhållssystem?

I princip så finns det underhållssystem som är gratis. Du kan exempelvis använda ett Excelark eller andra kalkylprogram för att skaffa dig en bättre överblick över dina tillgångar. Med en digital kalender går det att planera förebyggande underhåll och schemalägga åtgärder. Med andra ord finns det gratis underhållssystem, men de är mycket begränsade.

Fördelar med gratis underhållssystem

Fördelen med ett gratis underhållssystem är att det inte kostar något. De flesta har redan tillgång till program som Excel och digitala kalendrar.

Nackdelar med gratis underhållssystem

Den främsta nackdelen med att jobba i Excel istället för i ett riktigt underhållssystem är att det är mycket begränsande. Det passar endast väldigt små verksamheter med få tillgångar.

Att jobba i Excel ökar risken för fel eftersom att du själv måste hålla koll på tillgångarna. Det krävs då att du är mycket noggrann och duktig på att använda Excel för att det överhuvudtaget ska vara möjligt. Om systemet inte fungerar eller om du inte hinner med att göra uppdateringar så finns det risk att driftsäkerheten försämras, vilket är tvärtemot vad ett underhållssystem ska göra.

Därför bör du välja ett riktigt underhållssystem

Ett gratis underhållssystem i ett kalkylprogram kan som sagt fungera för mycket små och enkla verksamheter, men när verksamheten växer är det viktigt med ett riktigt undersystem som Idus.

Fördelarna med Idus är många, bland annat:

  • Digitalt system som samlar allt på samma ställe.
  • Gör det enkelt att överblicka, prioritera, schemalägga och följa upp .
  • Stärker driftsäkerheten.
  • Minskar produktionsförluster och underhållskostnader.
  • Förenklar hantering av lager och arbetsfördelning.

Därför har både små och stora företag med maskiner och annan utrustning nytta av ett riktigt underhållssystem Idus.