Vad är definitionen av en underhållskostnad?

Underhållskostnad är de utgifter som uppstår för att bibehålla eller återställa en tillgångs funktion och prestanda till dess ursprungliga eller önskade tillstånd. Dessa kostnader kan inkludera arbetskraft, material, verktyg och andra resurser som behövs för underhållsaktiviteter. Syftet med att övervaka och kontrollera underhållskostnader är att säkerställa att utrustning och system fungerar effektivt och att oplanerade driftstopp minimeras.

Hur kan man följa upp underhållskostnader i ett underhållssystem?

För att effektivt följa upp underhållskostnader används ofta specialiserade underhållssystem. Ett exempel på ett sådant system är Idus underhållssystem, som erbjuder en omfattande lösning för att hantera och optimera underhållsarbetet. Genom att använda ett underhållssystem kan företag spåra och analysera alla kostnader som är kopplade till underhållsaktiviteter, inklusive arbetskraft, reservdelar och andra resurser. Detta hjälper till att identifiera kostnadsdrivande faktorer och möjliggör bättre planering och budgetering av underhållsarbetet.

För mer information om Idus underhållssystem och dess funktioner, besök Idus underhållssystem.

Vilka typer av underhållskostnader finns det?

Det finns flera typer av underhållskostnader som företag kan behöva hantera:

 1. Förebyggande underhållskostnader: Kostnader för planerade och schemalagda aktiviteter som utförs för att förhindra utrustningsfel och förlänga livslängden på tillgångar.
 2. Avhjälpande underhållskostnader: Kostnader som uppstår vid reparationer och korrigeringar när en utrustning eller system har havererat eller inte fungerar korrekt.
 3. Förutsägbart underhåll: Kostnader relaterade till underhåll som utförs baserat på tillståndsövervakning och analys av utrustningens prestanda för att förhindra oväntade haverier.
 4. Oplanerat underhåll: Kostnader för akuta reparationer som inte var planerade och som kan leda till högre arbetskrafts- och materialkostnader på grund av brådskande natur.
 5. Driftstoppkostnader: Indirekta kostnader som uppstår på grund av förlorad produktionstid när utrustning inte fungerar.

Hur mäter man underhållskostnader?

För att mäta underhållskostnader på ett effektivt sätt kan följande metoder användas:

 1. Direkt kostnadsuppföljning: Registrera alla direkta kostnader relaterade till arbetskraft, reservdelar och material som används i underhållsaktiviteter.
 2. Kostnadsfördelning: Fördela kostnader till specifika maskiner eller system för att förstå var de största utgifterna uppstår och varför.
 3. Nyckeltal (KPI
  ): Använd KPI
  såsom underhållskostnad per producerad enhet, kostnad per timme av driftstid eller procent av total budget för att få en övergripande bild av underhållseffektiviteten.
 4. Historisk dataanalys: Analysera historiska data för att identifiera trender och mönster som kan hjälpa till att förutse framtida underhållsbehov och kostnader.
 5. Benchmarking: Jämför underhållskostnader med liknande företag eller branschstandarder för att identifiera områden för förbättring.

Genom att använda dessa metoder kan företag få en klar bild av sina underhållskostnader och fatta välgrundade beslut för att optimera sina underhållsprocesser.