Vad är definitionen av en underhållskostnad?

Underhållskostnad är de utgifter som uppstår för att bibehålla eller återställa en tillgångs funktion och prestanda till dess ursprungliga eller önskade tillstånd. Dessa kostnader kan inkludera arbetskraft, material, verktyg och andra resurser som behövs för underhållsaktiviteter. Syftet med att övervaka och kontrollera underhållskostnader är att säkerställa att utrustning och system fungerar effektivt och att oplanerade… Fortsätt läsa Vad är definitionen av en underhållskostnad?

Allt om tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll är en underhållsstrategi där organisationer övervakar sin utrustning i realtid för att få en indikation på när ett underhållsbehov är på väg att uppstå. Istället för att följa en schemalagd underhållsplan, kan tillståndsbaserat underhåll hjälpa till att identifiera problem i ett tidigt skede och fokusera resurserna på de områden där det är mest… Fortsätt läsa Allt om tillståndsbaserat underhåll

Underhållsprogram – Läs detta innan du skaffar ett

Ett underhållssystem kan användas för en mängd olika saker, men den gemensamma nämnaren är att det underlättar kontrollen av systemet. Programvaran arbetar förebyggande och effektiviserar schemaläggningar så att underhåll utförs regelbundet. På så sätt går det att säkerställa korrekt drift vad gäller utrustning och anläggningar i olika sorters verksamheter. Hitta rätt underhållsprogram Det finns många… Fortsätt läsa Underhållsprogram – Läs detta innan du skaffar ett

Förebyggande underhåll

Som företagare är det alltid ett mål att spara in på onödiga kostnader – eller borde åtminstone vara. Men det är viktigt att se skillnad på kostnader och investeringar. Att från början investera i ett driftsäkert och tekniskt funktionellt system, kan ofta innebära en högre initialkostnad. Väldigt snabbt betalas detta dock tillbaka i form av… Fortsätt läsa Förebyggande underhåll

Vad är en underhållsstrategi?

Med en bra underhållsstrategi får du bättre kontroll över verksamhetens prioriteringar samt planeringen och utförandet av underhållet. Genom att välja strategi väljer du hur de ovan nämnda stegen ska se ut. För att få en god förståelse för vad en underhållsstrategi är bör man dock förstå vad ett underhållssystem är. Vad är ett underhållssystem? Driftsäkerhet… Fortsätt läsa Vad är en underhållsstrategi?