Vad är en underhållsstrategi?

Med en bra underhållsstrategi får du bättre kontroll över verksamhetens prioriteringar samt planeringen och utförandet av underhållet. Genom att välja strategi väljer du hur de ovan nämnda stegen ska se ut. För att få en god förståelse för vad en underhållsstrategi är bör man dock förstå vad ett underhållssystem är.

Vad är ett underhållssystem?

Driftsäkerhet och underhåll är viktigt för vilken verksamhet som helst. Utan ett bra underhållssystem kan din tekniska utrustning bli bristfällig och leda till en rad olika problem. Därför är det viktigt att ha ett bra system som ser till att allt underhåll sker i tid och på ett effektivt sätt. Ett underhållssystem är ett program med vilket du kan göra just det.

Flera olika underhållsstrategier

Du kan välja mellan flera olika underhållsstrategier. Samtliga går ut på att verksamheten ska välja ett sätt att prioritera, planera och utföra underhåll. Däremot skiljer sig de olika strategierna från varandra och alla har både för- och nackdelar. De vanligaste underhållsstrategierna listas nedan:

  • Förebyggande underhåll. Strategin innebär bl.a. bättre riskhantering och tillgänglighet. Samtidigt kräver den bra planering och kan innebära extra arbete och större investeringskostnader.
  • Prediktivt underhåll. Med prediktivt underhåll sparar du tid och det finns goda möjligheter till höjda inkomster. Du behöver dock investera en del i början och kunskaper inom datahantering är ett måste.
  • Tillståndsbaserat underhåll. En strategi som erbjuder säkerhet och minskar oväntade situationer. Den främsta nackdelen är att strategin ställer krav på en del kunskap och investeringar.
  • Avhjälpande underhåll. Den här strategin kräver varken investeringar eller så mycket arbete. Dessutom är kostnaden låg. Däremot kan den medföra osäkerhet, avbrott och oväntade kostnader.

Att välja rätt underhållsstrategi

Vilken strategi du bör välja beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. Vilken typ av utrustning har du? En del utrustning behöver kontrolleras oftare än annan. Beroende på hur dina behov ser ut kan det vara optimalt att kombinera flera underhållsstrategier.